Bestuur/Stichting

Scouting Menno Simonsz is opgedeeld in de Stichting Menno Simonsz en de scoutinggroep Menno Simonsz.

Hieronder staan de leden vermeld van het bestuur van de Scoutinggroep Menno Simonsz. Zij zorgen samen voor sturing aan het reilen en zeilen van de Scoutinggroep. De stichting Menno Simonsz draagt zorg voor materiaal,  het gebouw en de financiën.

De bestuursleden:

Voorzitter: Tamara Geldhof

Penningmeester: Vincent Ruiter

Secretaris: Vera Zaremba

Algemeen lid en groepsbegeleider: Peter Roest

Algemeen lid: Claudia Martinelli

Algemeen lid: Justin Winkelman

Algemeen lid: Roel de Jong

Snel en makkelijk contact met het bestuur?
Mail naar info@mennosimonsz.nl en er zal z.s.m. contact met u worden gezocht.

Kerntaken van het groepsbestuur

Wat doet de secretaris?

 • Verslaglegging actiepunten van 12 vergaderingen per jaar.
 • Correspondentie en administratieve contacten.
 • Plannen van de vergaderingen.
 • De secretaris maakt deel uit van het bestuur.

Wat doet de voorzitter?

 • Algemene aansturing van de groep.
 • Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen.
 • Het leiden van de groepsraad en groepsbestuursvergaderingen. De voorzitter zorgt dat besluiten worden genomen.
 • Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur.
 • Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep.
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.

Wat doet een groepsbegeleider?

 • Kwaliteiten van vrijwilligers stimuleren en hen activeren zich hierin verder te ontwikkelen.
 • Jaarlijks informeren bij de individuele vrijwilligers om te horen hoe het gaat.
 • Meehelpen bij werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers.
 • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams.
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
 • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep

Wat doet een algemeen lid?

 • Neemt deel aan ongeveer 12 vergaderingen per jaar.
 • Denkt mee met alle lopende zaken die binnen het bestuur ter sprake komt.
 • Neemt deeltaken op zich bij lopende bestuurstaken die bij hem/haar passen.
 • Een algemeen lid maakt deel uit van het bestuur.

 

De stichtingsleden:

Oscar Seinstra (voorzitter)

Marion Geldhof (secretaris)

Tamara Geldhof

Mascha van der Vlerk

Johan Groenevelt